Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024 hububat alım fiyatlarını açıkladı. Makarnalık buğday için 10,000 TL, ekmeklik buğday için 9,250 TL ve arpa için 7,250 TL olarak belirlenen alım fiyatlarına ek olarak üreticilere fark ödemesi desteği de verilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı için hububat alım fiyatlarını ve destekleme politikalarını duyurdu. Açıklanan fiyatlar, makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa üreticileri için belirlenen ton başına alım fiyatlarını içeriyor. Ayrıca, üreticilere ek olarak fark ödemesi desteği de sağlanacak.

TMO'nun hedefi, hasat döneminde yaşanabilecek arz yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını dengelemek, ihracat için gerekli hammaddenin yurt içinden teminini sağlamak ve üreticilerin gelirlerini stabilize etmektir. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı ile birlikte bazı dış ticaret tedbirleri de uygulamaya konulmuştur.

2024 Hububat Alım Fiyatları

2024 yılı için belirlenen TMO hububat alım fiyatları, ikinci grup kalitedeki ürünler için ton başına şu şekilde belirlendi:

  • Makarnalık buğday: 10,000 TL
  • Ekmeklik buğday: 9,250 TL
  • Arpa: 7,250 TL

Buna ek olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere verilen fark ödemesi destekleri ise ton başına buğday için 1,750 TL'ye kadar, arpa için ise 750 TL'ye kadar çıkacak. Bu desteklerle birlikte, üreticilerin eline geçecek toplam tutarlar şu şekilde olacak:

  • Makarnalık buğday: 11,750 TL
  • Ekmeklik buğday: 11,000 TL
  • Arpa: 8,000 TL

Ek Destekler ve Ödemeler

TMO, üreticilere ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de vermeye devam edecek. Ürün bedeli ödemeleri ise 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Hasat ve Üretim Beklentileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı bitkisel üretim tahminlerine göre, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama %5,4 oranında bir azalma bekleniyor. Buğday üretiminin ise %4,5 oranında azalarak 21 milyon ton olması öngörülüyor. Şu anda ülke genelinde hububat hasadının yaklaşık %5'inin tamamlanmış durumda olduğu bildirildi.

Dış Ticaret Tedbirleri

TMO ve Ticaret Bakanlığı, üreticilerin hasat döneminde oluşabilecek arz fazlası nedeniyle fiyat düşüşlerinden etkilenmemesi ve ihracat için gerekli hammadde tedarikinin sağlanması amacıyla bazı dış ticaret tedbirleri almıştır. Bu tedbirler şu şekildedir:

  • 2018 yılından bu yana yasak olan yurt içi buğday ile yapılan kati un ihracatı serbest bırakıldı.
  • Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa ve bunların kırıklarının ihracatı, TMO'dan uygunluk alınması şartıyla kontrollü olarak serbest bırakıldı.
  • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında buğday ithalatı, 21 Haziran 2024'ten 15 Ekim 2024'e kadar durduruldu. Bu tarihten sonra piyasa şartlarına göre durdurma işlemi uzatılabilir.

Detaylı bilgi ve diğer ürünlerin fiyatları hakkında açıklama TMO tarafından yapılacak. Üreticiler için verimli ve bereketli bir hasat sezonu dileğiyle.