Haziran Ayı Kozan Belediye Meclis Gündemi

Kozan Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 1 Haziran Salı günü saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleşecektir. Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın davetiyle aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

Haziran Ayı Kozan Belediye Meclis Gündemi

Kozan Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, 1 Haziran Salı günü saat 14.00'da Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleşecektir. Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın davetiyle aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

Gündem Maddeleri:

  1. Taşınmaz Mal Satışı: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, Mahmutlu (Tavşantepe) Mahallesi'ndeki 331,57 m² yüzölçümlü taşınmazın (221 ada 25 parsel) Kozan Belediyesi'ne ait 108,57 m² hissesinin, diğer hissedar Halil Kızı Emine Tüfekli'ye satışı görüşülecek.
  2. İşyeri Yapımı İzni: Şevkiye Mahallesi'nde, Köprülü Değirmen Sokak'ta konut alanında işyeri yapımı talebi değerlendirilecek.
  3. Yeni Adliye Binası Yakınında İşyeri Yapımı: Hacımirzalı Mahallesi'nde, Yeni Adliye Binası doğusundaki alanda işyeri yapımı talebi görüşülecek.
  4. Enerji Üretim Alanı Planlaması: Oruçlu Mahallesi'nde 124 ada 6, 8 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES), tarım alanı ve servis yolu planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi değerlendirilecek. Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne onama yetkisi devri görüşülecek.
  5. Kaçak Yapılaşma ile Mücadele: Afet riskine karşı alınacak tedbirler kapsamında, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren beton döküm firmalarına kaçak yapılara beton dökmemeleri yönünde idari para cezası belirlenmesi ve bu konuda alınacak tedbirler görüşülecek.